Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal,ROYMO BUSINESS , S.L. informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de ROYMO BUSINESS , S.L. (A partir d'ara, ROYMO BUSINESS). Qualsevol enviament d'informació sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades, serà previ a la seva consentiment. En el supòsit que ROYMO BUSINESS prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran aquestes dades. Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a ROYMO BUSINESS o mitjançant correu electrònic dirigint-se a info@hotelciutattarrega.com.